Kokybės sistema
Esame sertifikuoti pagal naujausią vertimo paslaugų standartą ISO 17100:2015, mašininio vertimo postredagavimo standartą ISO 18587:2017 ir vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.
 
Sėkmingos komunikacijos galime tikėtis tik tada, kai informacija yra tiksli, perduodama ir gaunama laiku. Siekiame šio tikslo, tad taikome griežtus reikalavimus savo darbo kokybei. Svarbiausia, kad vertimas atitiktų užsakovo reikalavimus, būtų tikslus ir laiku atliktas.

Alumnus“ bendrovė vertimo raštu kokybę užtikrina kiekvienam dokumentui taikydama keturių etapų darbo procesą:
  • Pirminis vertimas (vertėjas).
  • Kalbinis ir stilistinis redagavimas (lietuvių kalbos redaktorius).
  • Tekstas grįžta vertėjui. Atsižvelgiant į lietuvių kalbos redaktoriaus taisymus parengiama antroji teksto redakcija.
  • Etatiniai „ALUMNUS“ vertėjai ir redaktoriai tikrina tekstą, parengia galutinę jo versiją.


Ypač didelį dėmesį skiriame vertėjų atrankai.

Visiems „Alumnus“ vertėjams taikomi aiškūs įgyto išsilavinimo ir bandomojo vertimo kriterijai. Prieš pradėdamas bendradarbiauti su „Alumnus“ vertėjas atlieka kelis bandomuosius vertimus, taip patikrinamos jo žinios, įgūdžiai, tinkamumas šiam darbui. Rinkdamiesi vertėjus vadovaujamės šiais kriterijais: asmuo turi būti profesionalus vertėjas ir turėti darbo patirties.

Kitu atveju jis turi būti aukštosios mokyklos absolventas, įgijęs universitetinį išsilavinimą vertimo ar filologijos srityje arba kitose „Alumnus“ veiklai svarbiose srityse, tokiose kaip teisė, ekonomika, tikslieji ar gamtos mokslai, technologijos, medicina ir kt. 

Abiem atvejais visų pirma įvertinami bandomieji vertimai. Bendradarbiaujame su vertėjais, kurie juos atlieka sėkmingai.

Alumnus“ naudoja šiuolaikinę vertimo programinę įrangą SDL TRADOS STUDIO. Tai pagalbinė vertimo įranga, padedanti užtikrinti reikiamą tikslumą ir terminijos nuoseklumą.

ALUMNUS kokybės politika

Rekvizitai

Adresas: Vingrių g. 3-6,
LT-01118 Vilnius
Telefonas (+370 5) 279 12 25
Mob. (+370) 652 17 467
El. paštas info@alumnus.lt

Kokybės sertifikatai

  
Esame sertifikuoti pagal naujausią vertimo paslaugų standartą ISO 17100:2015, mašininio vertimo postredagavimo standartą ISO 18587:2017 ir vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.
Approved
European Union
translation
vendor