ALUMNUS kokybės politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Alumnus“, įsteigta 1997 m., yra viena iš labiausiai patyrusių vertimo bendrovių Lietuvoje. Įmonės siekis – teikti tik profesionalias aukščiausios kokybės tekstų vertimo ir redagavimo paslaugas ES institucijoms, Lietuvos valstybės įstaigoms ir verslo įmonėms. 

Strateginė įmonės veiklos kryptis – Europos Sąjungos ir kitų organizacijų, taip pat verslo įmonių dokumentų vertimas ir redagavimas.

Strateginiai siekiai:

 • Kvalifikuotai ir laiku vykdyti teisės aktais ir sutartimis su trečiosiomis šalimis nustatytus reikalavimus.
 • Pateisinti bendrovės klientų lūkesčius ir prognozuoti jų poreikius.
 • Išlaikyti bendrovės veiklos strateginę kryptį, reaguoti į vertimo rinkos technines ir lingvistines naujoves. 
 • Įgyvendinti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal standartus ISO 9001:2015 (Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai) ir ISO 17100:2015 (Vertimo paslaugos. Vertimo paslaugų reikalavimai).
 • Puoselėti puikią bendrovės, kaip aukščiausios kokybės vertimo paslaugų teikėjos, reputaciją, pabrėžti bendrovės teikiamų paslaugų – profesionalaus ir tikslaus vertimo – vertę klientui.
 • Rūpintis įmonės ištekliais, visų pirma žmogiškaisiais, sudaryti sąlygas gerinti darbuotojų kvalifikaciją, bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis ugdyti jaunąją vertėjų kartą. 

Bendrovės vadovybė, vadovaudamasi ISO 9001:2015 ir ISO 17100:2015 reikalavimais, įsipareigoja:

 • Įgyvendinti ir prižiūrėti kokybės politiką, kad ji atitiktų bendrovės paskirtį ir strateginę kryptį;
 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, kad ji atitiktų esamą padėtį ir poreikius;   
 • Aprūpinti ištekliais, reikalingais tam, kad būtų įgyvendinama kokybės politika;
 • Skatinti „Alumnus“ darbuotojus aktyviai dalyvauti tobulinant kokybės vadybos sistemą;
 • Sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, skatinti bendradarbiavimą, darbuotojų iniciatyvą ir naujas idėjas.
 • Reguliariai iš naujo įvertinti bendrovės kokybės politiką ir kokybės vadybos sistemą, taip pat strateginius siekius, tikslus ir uždavinius, kad jie atitiktų esamą padėtį ir būtų naudingi bendrovei.

Rekvizitai

Adresas: Vingrių g. 3-6,
LT-01118 Vilnius
Telefonas (+370 5) 279 12 25
Mob. (+370) 652 17 467
Faksas (+370 5) 260 84 28
El. paštas info@alumnus.lt

Kokybės sertifikatai

 
Esame sertifikuoti pagal naujausią vertimo paslaugų standartą ISO 17100:2015 ir vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.
Approved
European Union
translation
vendor