ALUMNUS kokybės politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Alumnus“, įsteigta 1997 m., yra viena iš labiausiai patyrusių vertimo bendrovių Lietuvoje. Įmonės siekis – teikti tik profesionalias aukščiausios kokybės tekstų vertimo ir redagavimo, taip pat postredagavimo paslaugas ES institucijoms, Lietuvos valstybės įstaigoms ir verslo įmonėms.
Strateginė įmonės veiklos kryptis – Europos Sąjungos institucijų ir agentūrų, kitų organizacijų, taip pat įvairių verslo įmonių dokumentų vertimas ir redagavimas.

Strateginiai siekiai:

  • Išlaikyti bendrovės veiklos strateginę kryptį, reaguoti į vertimo rinkos technologines ir lingvistines naujoves.
  • Pateisinti bendrovės klientų lūkesčius ir prognozuoti jų poreikius.
  • Puoselėti puikią bendrovės, kaip aukščiausios kokybės vertimo paslaugų teikėjos, reputaciją, pabrėžti bendrovės teikiamų paslaugų – profesionalaus ir tikslaus vertimo – vertę klientui.
  • Rūpintis įmonės ištekliais, visų pirma žmogiškaisiais, siekiant užtikrinti veiksmingą kokybės politikos vykdymą – sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, gerinti kvalifikaciją, skatinti bendradarbiavimą, darbuotojų iniciatyvą ir naujas idėjas, taip pat, bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis, ugdyti jaunąją vertėjų kartą.

Bendrovės vadovybė, vadovaudamasi ISO 9001:2015, ISO 17100:2015 ir ISO 18587:2017
reikalavimais, įsipareigoja:

  • Kvalifikuotai ir laiku vykdyti sutartyse su trečiosiomis šalimis nustatytus reikalavimus.
  • Prižiūrėti ir, atsižvelgiant į esamą padėtį ir poreikius, nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą pagal standartus ISO 9001:2015 (Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai), ISO 17100:2015 (Vertimo paslaugos. Vertimo paslaugų reikalavimai) ir ISO 18587:2017 (Vertimo paslaugos. Mašininio vertimo turinio postredagavimas. Reikalavimai), taip pat skatinti darbuotojus aktyviai prisidėti prie nuolatinio kokybės vadybos sistemos gerinimo.
  • Formuluoti įmonės paskirtį ir strateginę kryptį atitinkančius kokybės tikslus, pagrįstus įmonės gerąja praktika.
  • Reguliariai analizuoti ir vertinti įmonės kokybės vadybos sistemą, taip pat strateginius siekius, tikslus ir uždavinius, kad jie atitiktų esamą padėtį ir būtų naudingi įmonei.

Rekvizitai

Adresas: Vingrių g. 3-6,
LT-01118 Vilnius
Telefonas (+370 5) 279 12 25
Mob. (+370) 652 17 467
El. paštas info@alumnus.lt

Kokybės sertifikatai

  
Esame sertifikuoti pagal naujausią vertimo paslaugų standartą ISO 17100:2015, mašininio vertimo postredagavimo standartą ISO 18587:2017 ir vadybos sistemos standartą ISO 9001:2015.
Approved
European Union
translation
vendor